ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 г.Павлово

Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 г.Павлово

МЕНЮ
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

АзарскаяКлимчукМитрофановаРыбакинаСоколоваСпорышев2020 Азимова   2020 Бардакова   2020 Бочкарев   2020 Конюхова   2020 Кривдина   2020 Панюшина   2020 Соколова   2020 Урусова   2020 Цветкова   2019 Котина   2018 Киреева Анастасия Алексеевна   2018 Орлова   2017 Аверьянова   2017 Стрижова1   2017 Щербаткин   2016 Семенов     2016 Трухин     2015 Тюленева   2014  Рысева   2014 Ушакова   

 

 

                   Золото                        Серебро

 

2013

Злобинова А. С. Морёнова Е. В.
Опарышева А. Ю.  

2012

Васильева Ю. А. Алипова С. П.
Маслагина О. А.  
Шишков А. В.  

2011

Бакулина А. С. Казакова Н. Д.

2010

  Егорова В. А.
  Панина Л. А.
2009
  Малиновская А. А.
2008
Остапюк М. В. Пронина А. В.
Шишкина В. А. Рудакова Т. С.
2007
   Бакунина А. О.
   Волкова Д. П.
   Горбунова Н. А.
   Козлова Е. А.
   Левина Ю. С.
   Половинкина А. В.
   Ушакова М. Н.
2006  
   

Баландин А. В.

Круглова К. В.

Окунева М. А.

2005  
 Синельщикова А. В.  

Трунина М. Д.

Копылова А. А.

Сумеркина Т. В.

2004  
   

Аладышкин Михаил Борисович

Бухвалов А. Н.

Витушкина Е. А.

Клокова М. С.

Романов В. А.

Сверчков А. А.

Сверчкова Л. А.

Трухин К. В.

Цыгина С. В.

2003  
 

Агапов С. В.

Кижаев А. А.

Козлов С. А.

Мешкова М. В.

2002

Жуткина В. В.

Лошкарев А. П.

Березовская Н. Ю.

Епифанов Н. А.

Сырова О. С.

2001
 

Гусев Д. В.

Казинцева Ю. Б.

Мурыгина Н. А.

Смолина Н. М.

2000
Рыбакова М. С.

Ершов М. А.

Кривдина Е. А.

Крячкова М. Н.

Маланина И. И.

Морозова С. А.

Сиухина Ю. М.

Строева В. Н.

Федоров А. В.

Шалавин А. Е.

Шеваров С. В.

1999
 

Кривчун Н. В.

Перевозова Т. В.

Ростокина Н. Г.

1998
Ростокин Д. Г.

Дворянкина О. А.

Каманина В. И.

Кованкина Н. А.

1997

Квасова М. Г.

Кулаков А. Х.

 
1996

Жуткин А. В.

Перевозова В. В.

Леонтьева М. П.

Сверчкова О. А.

Урвилова Е. Н.

Шашин А. В.

1995
 

Агафонов А. М.

Жидкова Е. Ю.

Крячкова Е. Н.

1994

Жёлтикова Т. А.

Комаров Р. Н.

Кондратьев С. А.

Мартемьянова О. В.

Позмогов Ф. Е.

Пыжова Е. А.

Шарунов А. А.

1993

Быкова М. А.

Константинова В. Е.

Константинова О. Е.

Либерман В. В.
1992
 

Верниковский М. В.

Вострухов А. В.

Егорова О. В.

Зуева Е. Е.

Пыжова Н. А.

Селивёрстова О. В.

Чернова О.А.

1991
 

Дмитриева О. Н.

Неплюева Е. В.

Хавкин М. А.

Шипаев М. Б.

1990
Разумкова Е. Н.

Егоров Д. С.

Малюгина Е. В.

Чинёнкова Н. Н.

1989
 

Бояринова Е. М.

Первичко Т. А.

Петрова Н. В.

Сергеева Г. В.

1988
 

Борисова Т. Н.

Волкова О. А.

Гусева М. В.

Климова Е. В.

Косова Е. Ю.

Крячкова Э. Ю.

Новикова Т. В.

Серова С. Б.

Хельбен Л. Э.

Щедрикова И. А.

1986
 

Огурцов Д. Г.

Погодин В. В.

Пронина Н. В.

Хавкин В. А.

1985

Зуева Н. В.

Томилов Д. А.

 
1984

Борцова Т. А.

Первичко В. А.

Ярунин Н. Д.

 
1983
Носова Е. Е.  
1981
Погодина С. А.  
1980

Добрынин Д. В.

Добрынин Е. В.

 
1978

Вашкевич О. В.

Грязнов Р. Ю.

 
1977
Погодина Е. В.  
1974

Вашкевич Т. Б.

Грамматин В. А.

 
1973
Павлова М. И.  
1968
Вашкевич Н. Б. Колчина Л. В.
1967
Белова И. И.  
1966

Анучин В. Ф.

Зимина А. Л.

Казакова В. М.

Парамонова Л. А.

Шлякова О.  П.

Шорина А. П.

Беспалов В. Ф.

Верещак А. А.

Воротилова Л. А.

Горохов А. Н.

Дегтярева Т.  Ф.

Денисов Ю. И.

Зубрицкая Н. В.

Колбасова А. С.

Крантов В. Д.

Лапшина Н. А.

Погодина В. М.

Постнова Н. Д.

Рысев А. В.

Шурыгина Л. Н.

1965

Буторова Н. Г.

Рыжова Н. П.

Гущик Л. К.
1964
  Овсянникова Т. Т.
1963

Кладова М. П.

Маслова А. Д.

Мышина Л. К.

Резак С. А.

Железнякова Л. В.

Жёлобова Н. И.

Лёзина Н. А.

1962
  Полутчева В. Я.
1960
Ермакова С. В.

Чинёнкова Н. А.

Чихачева Т. Н.

1958

Золотов Б. П.

Поляков В. В.

Головина С. М.
1957
Дмитриева Е. А.

Бокова Т. А.

Румянцева Л. К.

Храмова Г. В.

Ярунин В. И.

1956
Зотеев А.  И.

Боркум Т. М.

Леу Ю. П.

Ткачевская Н. М.

Федотова Л. М.

Цапурина Л. А.

Шапурова В. М.

1955
Денисова Э. Н.

Боронина Н. А.

Виноградова И. В.

Виноградова Т. А.

Морёнова Н. Л.

Самойлова И. В.

Соплякова Н. Л.

Угарова Л. Л.

1954
 

Андронкина Н. М.

Боркум К.  М.

Горохова М. Б.

Громова Н. П.

Летвина Н. Е.

Мямлина А. М.

Орлова Л. В.

Селина Л. М.

Стрижова А. А.

Шульпенкова Л. З.

1953
Райхман Г. Г. Харитонова З. Н.
1952
 

Варыпаева Т. К.

Храмова Н. В.

1951
  Кузнецова Т. С.
1950
Мейнерт И. Н.  

 

       

© 2024. Все права защищены.